Menu

Navigace

Jeden duch, jeden tým, jedno vítězství!

 

Aktuality a zajímavosti z klubu

Podpora činnosti klubu od Statutárního města Ostrava

Klub plaveckých sportů Ostrava by rád touto cestou poděkoval Statutárnímu městu Ostrava za pravidelnou podporu své činnosti. V tomto roce nás podpořilo částkou ve výši 1.000.000 Kč na realizaci projektu Příprava plavců KPSO na vrcholový sport, a přípravu  závodu Velká cena Ostravy v plavání v tomto roce podpořilo částkou ve výši 250.000 Kč na realizaci  projektu 29. ročník Velké ceny Ostravy v plavání.